Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
9 đề tài khoa học được nghiệm thu trong tháng 8/2009
Trong 9 đề tài nghiên cứu khoa học có 5 đề tài ở lĩnh vực khoa học tự nhiên và 4 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Danh sách cụ thể như sau:

1. Đề tài trọng điểm “Nghiên cứu đặc tính một số lectin có tác dụng phát hiện các vi khuẩn gây nhiễm độc thực phẩm”, mã số QGTĐ.07.05. Chủ trì: PGS.TS Bùi Phương Thuận, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị Hydrua hóa cho phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử”, mã số QT.09.26. Chủ trì: ThS. Nguyễn Ngọc Sơn, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp phát triển rừng ngập mặn khu vực Phù Long - Gia Luận, đảo Cát Bà - Hải Phòng”, mã số QT.09.46. Chủ trì: TS. Nguyễn An Thịnh, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật nhận dạng mống mắt trong xác thực sinh trắc học”, mã số QC.08.04. Chủ trì: TS. Nguyễn Ngọc Hóa, Khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Giám sát công trình dùng phân tích rung trên các cảm biến gia tốc ba chiều”, mã số QC.08.13. Chủ trì: ThS. Trần Đức Tân, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Đặc điểm hình thức của thơ thời kháng chiến chống Pháp (trên một số tác phẩm tiêu biểu) giai đoạn 1945- 1954”, mã số QX.07.29. Chủ trì TS. Nguyễn Thị Phương Thuỳ, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại : Tốt

7. Đề tài “Nghiên cứu áp dụng quan điểm cơ bản của Triết học duy vật biện chứng vào dạy - học ngoại ngữ (ứng dụng vào dạy - học giới từ tiếng Nga và tiếng Việt cho sinh viên Việt Nam”, mã số QN.07.07. Chủ trì GVC. Khoa Hiệp Vụ, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại : Tốt

8. Đề tài “Một số khuynh hướng nghiên cứu giới trong xã hội học phương Tây nửa sau thế kỷ XX”, mã số QX.06.30. Chủ trì PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại : Tốt

9. Đề tài “Khảo sát các hình thức biểu đạt so sánh trong tiếng Hán hiện đại (liên hệ với tiếng Việt nhằm mục đích giảng dạy”, mã số QG.06.20. Chủ trì TS. Nguyễn Hoàng Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại : Tốt.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :