Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Xây dựng định hướng nghiên cứu trọng tâm và kế hoạch phát triển liên ngành Toán – Cơ – Tin học của ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015
Ngày 30/5/2010, tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học - ĐHQGHN, Hội đồng liên ngành Toán – Cơ – Tin học của ĐHQGHN đã họp sơ kết hoạt động nghiên cứu trong giai đoạn 2005 - 2010 và thảo luận xây dựng các hướng nghiên cứu trọng tâm và kế hoạch phát triển của liên ngành Toán – Cơ – Tin học giai đoạn 2011- 2015.

GS.TSKH Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch Hội đồng liên ngành Toán - Cơ - Tin học và GS.TS Nguyễn Cao Huần, Trưởng Ban KHCN, ĐHQGHN đã đồng chủ trì hội thảo. Gần 60 đại biểu là các ủy viên Hội đồng liên ngành, các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan trong và ngoài ĐHQGHN đã tham dự hội thảo.

Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận: “Bàn về hướng nghiên cứu trọng tâm về kế hoạch phát triển ngành Đại số- Hình học – Tô pô” (GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng), “Tình hình nghiên cứu và định hướng phát triển của toán học ứng dụng” (GS.TSKH Phạm Kỳ Anh), “Xác xuất thống kê ở Việt nam: đang ở đâu và định đi về đâu” (GS.TSKH Đặng Hùng Thắng), “Định hướng nghiên cứu cơ bản về cơ học ở ĐHQGHN” (GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm, PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức, PGS.TS Phạm Chí Vĩnh), “Một số nghiên cứu cơ học định hướng ứng dụng tại ĐHQGHN” (PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức), “Kế hoạch nghiên cứu khoa học 2011-2015 từ góc nhìn của Viện CNTT-ĐHQGHN” (TS. Nguyễn Ái Việt), “Đề xuất các hướng nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT” (PGS.TS Bùi Thế Duy), “Các xu hướng trong nghiên cứu và phát triển CNTT-truyền thông” (PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình).

Hội thảo đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận của các nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực liên quan. Hôi thảo thống nhất đánh giá Toán – Cơ – Tin học vừa là những ngành khoa học cơ bản có thế mạnh của ĐHQGHN, lại vừa là những ngành có tính ứng dụng trong thực tiễn rất cao. Xu hướng phát triển các khoa học mũi nhọn hiện nay có tính liên ngành.

Các đại biểu nhất trí nhận định trong thời gian tới liên ngành toán-cơ-tin học cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nghiên cứu cơ bản đi đôi với triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ thực tiễn.

Trên cơ sở các hướng nghiên cứu tiên tiến trên thế giới, các định hướng phát triển KHCN ưu tiên của Nhà nước cũng như tiềm lực hiện có tại các đơn vị của ĐHQGHN, hội thảo đã thống nhất đề xuất các hướng nghiên cứu, ứng dụng trọng tâm, ưu tiên của liên ngành Toán – Cơ - Tin học của ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015.

Bên cạnh đề xuất các hướng nghiên cứu, Hội thảo đã thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh tập trung việc thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ kế cận, cũng như đầu tư cơ sở vật chất (nhà xưởng, PTN, các thiết bị KHCN hiện đại,…) và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 Nguyễn Đình Đức - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :