Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Luận cứ khoa học cho phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020
Ngày 24/7/2010, tại Trường Đại học Kinh tế đã diễn ra buổi bảo vệ cấp Nhà nước đề tài KX01.18/06-10: “Luận cứ khoa học cho phát triển ngành dịch vụ Việt Nam đến năm 2020”, thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX01/06-10: “Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020”

Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT, làm chủ nhiệm, Trường ĐHKT là cơ quan chủ trì.

Hội đồng bảo vệ cấp Nhà nước đã đánh giá cao cách thức tổ chức thực hiện đề tài (với sự tham gia đa dạng và đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạch định chính sách về phát triển ngành dịch vụ), phương pháp nghiên cứu được áp dụng (kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng),

các kết quả đã đạt được của đề tài (hướng dẫn cao học và nghiên cứu sinh; bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành, sách chuyên khảo, tham gia hội thảo trong nước và quốc tế) cũng như những ứng dụng thực tiễn của đề tài (khuyến nghị chính sách của đề tài đã được Vụ Kinh tế Dịch vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển ngành dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020).

Đây là đề tài cấp Nhà nước thứ 2 trong số 3 đề tài cấp Nhà nước do Trường ĐHKT - ĐHQHN chủ trì đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

 Bảo Ngọc - Mạnh Tuấn - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :