Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Nghiệm thu xuất sắc đề tài cấp Nhà nước
Đề tài cấp Nhà nước KX03.09/06-10 “Ảnh hưởng của văn hoá Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá” do TSKH. Lương Văn Kế (Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV) làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu thành công ngày 1/9/2010

Đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia KX03/06-10 “Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. Đến dự buổi nghiệm thu có GS.TS Dương Phú Hiệp - Chủ nhiệm chương trình KH&CN cấp Nhà nước KX03/06-10. Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước gồm 9 thành viên do GS.TS Phạm Xuân Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài sử dụng cách tiếp cận và các phương pháp nghiên cứu đa chiều, liên ngành để làm rõ các vấn đề lý luận về toàn cầu hoá, tiếp xúc văn hoá; khái quát được các đặc trưng chủ yếu của văn hoá Tây Âu, Bắc Mỹ; đánh giá ảnh hưởng của các nền văn hoá này đối với thế giới và Việt Nam; đề xuất những kiến nghị hữu ích trong việc xử lý mối quan hệ tiếp xúc giữa văn hoá Việt Nam và phương Tây.

TSKH. Lương Văn Kế - chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Đề tài được đánh giá là một công trình nghiên cứu công phu, đồ sộ với hệ thống tư liệu phong phú, kết cấu chặt chẽ, logic, tính hệ thống cao, đưa ra được các kết quả nghiên cứu đáng chú ý. Các kiến nghị, giải pháp đề xuất của nhóm tác giả có ý nghĩa thực tiễn cao, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng, quy hoạch các chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... của đất nước. Đề tài đã đưa ra được hệ quan điểm khoa học mới trong nghiên cứu về tiếp xúc văn hoá, một số kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao và ứng dụng trong thực tiến hoạt động của một số cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Chiến lược - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Đối ngoại TW. Ngoài ra, sản phẩm của đề tài còn có 13 bài báo khoa học, 02 đầu sách chuyên khảo sắp xuất bản và đào tạo được 02 thạc sỹ.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá đạt loại xuất sắc và được đề nghị sớm xuất bản để công bố các kết quả nghiên cứu này ra xã hội.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :