Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hoạt động KHCN hướng tới chất lượng và trình độ quốc tế
Ngày 10/11/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 2001-2010, đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 2006-2010 và định hướng nhiệm vụ 2011-2015.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về những kết quả nổi bật trong hoạt động KH&CN thời gian qua.

Góp một tiếng nói “song hành” cùng các chủ trương của Bộ Khoa học và Công nghệ, ĐHQGHN đã gửi đến Hội nghị tham luận khẳng định nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển KH&CN của ĐHQGHN trong thời gian tới là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KH&CN hướng tới chất lượng và trình độ quốc tế. Trên cơ sở đó, một số kết quả “đầu ra” được kỳ vọng là: các Nhóm nghiên cứu mạnh, các Trung tâm xuất sắc, các Mạng lưới nghiên cứu liên hoàn của ĐHQGHN sẽ được xây dựng, phát triển; hoạt động KH&CN sẽ đóng góp trọng số quan trọng cho xếp hạng của ĐHQGHN; các nhóm tư vấn chiến lược cho chính phủ, doanh nghiệp và xã hội được hình thành…

Trong giai đoạn tới, mục tiêu các hoạt động KH&CN của ĐHQGHN là phấn đấu từ nay đến năm 2015 vẫn giữ vững và phát huy thế mạnh hàng đầu cả nước về khoa học cơ bản, đồng thời tập trung đầu tư có trọng điểm cho nghiên cứu khoa học đỉnh cao, liên ngành, những công nghệ mũi nhọn để có những kết quả khoa học tầm cỡ, những phát minh, sáng chế quan trọng, những sản phẩm công nghệ đột phá; góp phần giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ lớn của đất nước.

Một số phương hướng hoạt động chính được ĐHQGHN xác định sẽ tập trung thực hiện gồm:

- Nâng cao tầm và quy mô, tạo đột phá trong hoạt động KH&CN, tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng ĐHQGHN theo mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới.

- Phát huy thế mạnh về nghiên cứu cơ bản có định hướng trong cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn để có được những công trình khoa học có ý nghĩa quốc tế, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. ĐHQGHN tiếp tục phát huy vị thế hàng đầu quốc gia và phấn đấu ngang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực khoa học cơ bản.

- Đẩy mạnh các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhóm nghiên cứu quốc tế, các trường phái học thuật lớn.

- Đầu tư cho các nghiên cứu khoa học đỉnh cao thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến.

- Xây dựng, mở rộng các quy mô, viện nghiên cứu, trung tâm, phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp KH&CN để đẩy nhanh việc gắn kết NCKH phục vụ thực tiễn.

- Gắn chặt NCKH phục vụ đào tạo, tích hợp NCKH với đào tạo sau đại học.

- Hướng mạnh hơn nữa các nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu sản xuất, các doanh nghiệp và các địa phương.

- Có những giải pháp mạnh mẽ để phát triển nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ khoa họcđầu ngành.

- Đổi mới hoạt động quản lý KH&CN, đi tới chuẩn hóa, hiện đại hóa các quy trình quản lý theo hướng tiếp cận căn cứ trên sản phẩm đầu ra.

 Thanh Hà - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :