Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Khoa học - Công nghệ phải lấy tiếp cận sản phẩm đầu ra làm tư tưởng chỉ đạo
Ngày 8/12/2010, ĐHQGHN tổ chức Chương trình tập huấn công tác quản lý KHCN dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Mục đích của chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, các nhà khoa học; tăng cường hiệu quả việc sử dụng các nguồn KHCN trong ĐHQGHN.

Chương trình tập huấn tập trung vào những nội dung chính: hướng dẫn quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN; hướng dẫn về công tác thanh quyết toán và thẩm định tài chính các nhiệm vụ KHCN&MT; hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở ĐHQGHN; hướng dẫn tạm thời quản lý trang thiết bị và các phòng thí nghiệm.

Phát biểu tại buổi tập huấn, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, các văn bản về KHCN ban hành phải phục vụ tích cực các hoạt động quản lý, không để các hoạt động nghiên cứu manh mún, tự phát và chồng chéo. Bên cạnh đó, các cán bộ trong ĐHQGHN cần hiểu sâu sắc tinh thần của văn bản và áp dụng hiệu quả vào đơn vị mình.

Để thúc đẩy các hoạt động KHCN ở ĐHQGHN hiệu quả, đi vào chiều sâu, GS.TSKH Vũ Minh Giang chỉ đạo: các hoạt động nghiên cứu khoa học phải bám sát sứ mệnh của ĐHQGHN, đặc biệt là trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; với định hướng đại học nghiên cứu thì hàm lượng nghiên cứu phải cao trong mọi hoạt động, đào tạo thông qua nghiên cứu và lấy nghiên cứu làm thước đo đánh giá; hoạt động khoa học của ĐHQGHN có đặc thù riêng, trong đó đặc biệt coi trọng nghiên cứu cơ bản và xem đây là đầu tư lâu dài, bền vững.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, các hoạt động KHCN phải lấy tiếp cận sản phẩm đầu ra làm tư tưởng chỉ đạo, đồng thời phải chú trọng phát huy tính liên thông, liên ngành trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc thúc đẩy triển khai các hoạt động KHCN thì cần chú trọng đến việc đào tạo cán bộ nghiên cứu.

 ĐM - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :