Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Các đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong tháng 3/2005 của ĐHQGHN
1. “Hệ thống trợ giúp quyết định trong công tác đào tạo”, mã số: QG.03.01. Chủ trì: PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, Khoa Toán - Cơ - Tin học, ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

2. “Nghiên cứu những vấn đề về kinh tế - xã hội - môi trường vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình - Quảng Trị”, mã số: KC.08.07. Chủ trì: GS.TSKH Trương Quang Học, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN. Xếp loại: Đạt B.

3. “Phương trình vi phân đại số - phương trình vi sai phân ẩn”, mã số: QT.03.02. Chủ trì: GS.TSKH Phạm Kỳ Anh, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

4. “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đồng vị phóng xạ UPb xác định tuổi kết tinh các đá khu vực Đại Lộc - Chu Lai (miền Trung Việt Nam)”, mã số: QT.01.43. Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Vượng, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

5. “Quy trình công nghệ tổng hợp và ứng dụng azometin làm chất ức chế ăn mòn kim loại”, mã số KC.02.17. Chủ trì: GS.TSKH Đặng Như Tại, Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Đạt.

6. “Quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt”, mã số CB.03.02. Chủ trì: ThS.Đoàn Thị Thu Hà, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Xếp loại: Tốt.

7. “Phân tích đối chiếu trật tự từ trong động ngữ tiếng Anh, tiếng Việt và một số ứng dụng”, mã số: CB.03.34. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ban Quan hệ Quốc tế ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

8. “Sự phân hoá giàu nghèo ở nông thôn ngoại thành Hà Nội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Những nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng đó”, mã số: CB.03.13. Chủ trì: TS. Dương Văn Duyên, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Khá.

9. “Lược khảo tác gia, tác phẩm trong văn học ấn Độ hiện đại”, mã số: CB.03.17. Chủ trì: TS. Đỗ Thu Hà, Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

10. “Nghiên cứu đối chiếu câu đơn tiếng Việt, Nga, Trung, Anh, Pháp ứng dụng vào việc giảng dạy ngoại ngữ cho người Việt Nam”, mã số QG.99.04. Chủ trì: ThS. Nguyễn Văn Lợi, Trường ĐHNN. Xếp loại: Tốt.

11. “Một số khái niệm cơ bản của văn hoá và văn học trung đại trong Truyện Kiều”, mã số: CB.03.28. Chủ trì: PGS.TS Trần Nho Thìn, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

12. “Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cuối tuần ở vùng du lịch 1 (lựa chọn điển hình Hà Tây và Bắc Ninh) cho thị trường khách Hà Nội”, mã số QG.01.19. Chủ trì: TS. Định Trung Kiên. Xếp loại: Tốt.

13. “Phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và giải pháp”, mã số: QK.02.01. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Bích Đào, Khoa Kinh tế ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

14. “Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến 2000)”, mã số: QK.00.04. Chủ trì: ThS. Phạm Văn Chiến, Khoa Kinh tế ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

15. “Kiến tạo chỉ số để đánh giá nhanh chất lượng dân số cộng đồng nông thôn Việt Nam (lấy thí dụ ở Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ngãi)”, mã số: QX.01.16. Chủ trì: TS.Nguyễn Thị Kim Hoa, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Khá.

16. “Di dân từ cách tỉnh ngoại vi vào Hà Nội những năm gần đây: Tình hình và giải pháp”, mã số: QK.01.03. Chủ trì: TS.Tạ Đức Khánh, Khoa Kinh tế ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

17. “Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Việt Nam: Những vấn đề và một số gợi ý”, mã số: QK.01.05. Chủ trì: TS.Nguyễn Xuân Thiên, Khoa Kinh tế ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

18. “Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay”, mã số QK.01.07. Chủ trì: TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Khoa Kinh tế ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

19. “Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam”, mã số: QK.01.04. Chủ trì: TS. Trần Anh Tài, Khoa Kinh tế ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

20. “Truyện ngắn Thạch Lam nhìn từ góc độ thể loại”, mã số: 00.16. Chủ trì: PGS.TS Hà Văn Đức, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

21. “Chính sách đất đai nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, mã số: CB.03.03. Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Tuân, Khoa Kinh tế ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

 M.H - Bản tin ĐHQG Hà Nội số 169, tháng 3/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :