Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Danh mục tạp chí áp dụng với ngành Luật - phần A

DANH MỤC TẠP CHÍ PHẦN A ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CÔNG TRÌNH

 ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH LUẬT

(Kèm theo quyết định số 29/HĐGSNN ngày 24/3/2005

của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước)

 

Số TT

TÊN TẠP CHÍ

 

CƠ QUAN XUẤT BẢN

ĐIỂM CT

1

Báo cáo KH tại Hội nghị KH Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceeding) hội nghị

(B/C)

 

Từ 0 đến 1

2

Bảo hiểm xã hội

(T/C)

Bảo hiểm XH VN

Từ 0 đến 0,5

3

Các tạp chí KH n­ớc ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha.

 

 

Từ  0 đến 1

4

Các tạp chí KH nư­ớc ngoài khác do Hội đồng Chức danh giáo sư­ ngành quyết định (kể cả điểm công trình, không quá 1 điểm)

 

 

(kể cả điểm công trình, không quá 1 điểm) 

5

Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học kinh tế, luật, của các trường ĐHQGHN, ĐHQGTp HCM, ĐH T.Nguyên, ĐH ĐNẵng, ĐH Huế (do HĐ ngành xác định)

 

 

Từ 0 đến 0,5

6

Cộng sản

(T/C)

TW Đảng CSVN

Từ 0 đến 1

7

Châu Mỹ ngày nay

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 1

8

Dân chủ & Pháp luật

(T/C)

Bộ T­ư pháp

Từ 0 đến 1

9

Hàng hải

(T/C)

ĐH Hàng Hải

Từ 0 đến 0,5

10

Hoạt động Khoa học

(T/C)

Bộ KH&CN

Từ 0 đến 0,5

11

Khoa học pháp lý

(T/C)

ĐH Luật Tp HCM

Từ 0 đến 0,5

12

Kinh tế đối ngoại

(T/C)

ĐH Ngoại th­ương

Từ 0 đến 0,5

13

Kiểm sát

(T/C)

Viện KSND

Từ 0 đến 0,5

14

Kiểm toán

(T/C)

Kiểm toán Nhà nước

Từ 0 đến 0,5

15

Lao động xã hội

(T/C)

Bộ LĐ TB & XH

Từ 0 đến 0,5

16

Luật học

(T/C)

ĐH Luật Hà Nội

Từ 0 đến 1

17

Lý luận chính trị

(T/C)

HV CTQG HCM

Từ 0 đến 1

18

N/C Nhật Bản và Đông Nam Á

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

19

Ngân hàng

(T/C)

Ngân hàng NN VN

Từ 0 đến 1

20

Nghiên cứu Châu âu

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

21

Nghiên cứu lập pháp

(T/C)

Văn phòng Quốc hội

Từ 0 đến 0,5

22

Nghiên cứu quốc tế

(T/C)

HV Quan hệ QT

Từ 0 đến 0,5

23

Nghiên cứu Trung Quốc

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 0,5

24

Nhà nư­ớc và Pháp luật

(T/C)

TTKHXH&NVQG

Từ 0 đến 1

25

Quản lý Nhà n­ước

(T/C)

HV HCQG

Từ 0 đến 0,5

26

Sinh hoạt lý luận

(T/C)

HVCTQGHCM - Phân viện Đà Nẵng

Từ 0 đến 0,5

27

Tài chính

(T/C)

Bộ Tài chính

Từ 0 đến 1

28

Thư­ơng mại

(T/C)

Bộ Th­­ương mại

Từ 0 đến 0,5

29

Thuế Nhà nư­ớc

(T/C)

Tổng cục Thuế

Từ 0 đến 0,5

30

Toà án

(T/C)

Toà án tối cao

Từ 0 đến 0,5

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :