Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
5 công trình của các nhà khoa học thuộc ĐHQGHN được tặng Giải thưởng nhà nước về KH-CN năm 2005
Ngày 30/8/2005, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 971/2005/QĐ-CTN và Quyết định số 972/2005/QQD-CTN về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 công trình/cụm công trình và tặng Giải thưởng Nhà nước cho 41 công trình/cụm công trình thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đây là những công trình/cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học - công nghệ đã được công bố, sử dụng kể từ Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam), góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ... trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số các công trình được giải thưởng khoa học công nghệ năm nay, có 5 công trình của các nhà khoa học thuộc ĐHQGHN và do ĐHQGHN đề nghị xét giải thưởng, gồm:

1. Công trình "Một số thành tựu tiêu biểu trong nghiên cứu vật liệu từ tính: ferit, perovskit, vật liệu từ vô định hình và vật liệu từ có cấu trúc nano". Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Châu, PGS.TS. Bạch Thành Công, PGS.TS. Đặng Lê Minh.

2. Công trình "Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1998. Tác giả: GS. TS. Phan Hữu Dật.

3. Công trình "Tiếng Việt trên các miền đất nước". NXB Khoa học xã hội, Hà nội, 1989. Tác giả: GS.TS. Hoàng Thị Châu.

4. Công trình "Khảo và luận một số thể loại, tác gia, tác phẩm văn học trung đại Việt Nam”. Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999; Tập 2, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001. Tác giả: PGS. Bùi Duy Tân.

5. Công trình "Làng xã Việt Nam - một số vấn đề kinh tế - văn hoá - xã hội". NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. Tác giả: GS. Phan Đại Doãn.

 C.N - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 174, tháng 8/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :