Hội đồng ĐHQGHN
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Hội đồng ĐHQGHN
Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2013 - 2018

1.
Ông Phùng Xuân Nhạ
Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN
2.
Ông Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN
3.
Ông Nguyễn Kim Sơn
Phó Giám đốc ĐHQGHN
4
Ông Đinh Văn Hường
Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN
5
Ông Trương Ngọc Kiểm
Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN
6.
Ông Nguyễn Văn Nội
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7.
Ông Nguyễn Văn Khánh
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
8.
Ông Nguyễn Hoà
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
9.
Ông Nguyễn Ngọc Bình
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
10.
Ông Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
11.
Ông Lê Kim Long
Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
12.
Ông Phạm Hồng Tung
Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
13.
Ông Dương Văn Hợp
Viện trưởng Viện Vi sinh vật và CNSH
14.
Ông Nguyễn Ái Việt
Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin
15.
Ông Đào Trọng Thi
Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ Quốc hội
16.
Ông Nguyễn Thế Thảo
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
17.
Ông Mai Trọng Nhuận
Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN


 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :