Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Địa kỹ thuật - Địa môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH ĐỊA KỸ THUẬT - ĐỊA MÔI TRƯỜNG

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

   Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức ngành Địa kỹ thuật - Địa môi trường cơ bản và hiện đại, cập nhật những tiến bộ khoa học về Địa kỹ thuật, Địa môi trường và Địa vật lý ứng dụng ở Việt Nam và trên thế giới đạt trình độ hoàn chỉnh đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

1.2. Về kỹ năng

   Trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc độc lập, khả năng tổ chức hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ và khả năng trình bày báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học.

1.3. Về năng lực

   Cử nhân ngành Địa kỹ thuật - Địa môi trường có khả năng công tác tại các trường Đại học và Cao đẳng thuộc lĩnh vực Khoa học trái đất, các Viện và các Trung tâm, các Tổng công ty về xây dựng, giao thông, thủy lợi, Sở giao thông công chính, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường của các tỉnh và thành phố, tham gia thực hiện các phương án đo vẽ bản đồ địa chất công trình và địa chất thủy văn, các dự án và đề tài quản lý, đánh giá tác động môi trường, phát triển bền vững lãnh thổ và lãnh hải phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

1.4. Về thái độ

   Đào tạo cử nhân ngành Địa kỹ thuật – Địa môi trường có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công việc đoàn kết và hợp tác trong cuộc sống.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 138 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                    02 tín chỉ

+ Tự chọn:                        02/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 24 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          59 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       18 tín chỉ

+ Bắt buộc:                           12 tín chỉ

+ Tự chọn:                            06 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 

III.

Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giảng dạy tại khoa:

GS.TS Trần Nghi, GS.TS Mai Trọng Nhuận, GS.TS Mai Thanh Tân, GS.TSKH Tống Duy Thanh, GS.TSKH Phan Trường Thị, GS.TSKH Phạm Năng Vũ, GS.TSKH Đặng Trung Thuận, PGS.TS Tạ Trọng Thắng, PGS.TS Tạ Hòa Phương, PGS.TS Phạm Quý Nhân, PGS.TS Nguyễn Văn Nhân, PGS.TS Nguyễn Ngọc Trường, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích, PGS.TS Ngụy Tuyết Nhung, PGS.TS Nghiêm Hữu Hạnh, PGS.TS Đỗ Thị Vân Thanh, PGS.TS Đặng Mai, PGS.TS Đặng Đức Nga, PGS.TS Chu Văn Ngợi, PGS.TSKH Phan Văn Quýnh, PGS.TSKH Nguyễn Địch Dỹ, TSKH. Vũ Cao Minh, TSKH. Trần Mạnh Liểu, TSKH. Phan Trung Điền.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :