Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Thông tin - Thư viện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cử nhân Thông tin – Thư viện có trình độ lý luận chuyên môn vững vàng về khoa học Thông tin - Thư viện:

- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ cơ bản của khoa học Thông tin – Thư viện: lựa chọn, thu thập, bổ sung nguồn tin, tổ chức xử lý và lưu giữ, phân tích, tổng hợp tin và phân phối thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại

- Có kiến thức vững vàng về công nghệ thông tin, am hiểu các loại hình cơ quan Thông tin – Thư viện hiện đại.

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học của ngành.

1.2. Về kỹ năng

Cử nhân Thông tin – Thư viện có kỹ năng thực hành nghiệp vụ thành thạo trong các loại hình cơ quan thông tin - thư viện khác nhau:

- Có kỹ năng thiết kế và xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin truyền thống và hiện đại

- Biết cách triển khai nghiên cứu khoa học ngành Thông tin -Thư viện

- Có kỹ năng hợp tác làm việc nhóm và thuyết trình.

1.3. Về năng lực

Cử nhân Thông tin – Thư viện biết đánh giá thực trạng tình hình hoạt động Thông tin - Thư viện của đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác:

- Có thể đảm nhiệm tốt các công việc tại các cơ quan Thông tin – Thư viện.

- Có khả năng triển khai và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người dùng tin của cơ quan Thông tin – Thư viện.

- Có khả năng định hướng hoạt động đối với tất cả các loại hình cơ quan Thông tin - Thư viện: từ việc phân tích, thiết kế hệ thống Thông tin - Thư viện, đến việc xác định được chức năng, nhiệm vụ và xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý cho từng cơ quan Thông tin - Thư viện cụ thể theo hướng truyền thống và hiện đại.

- Có khả năng giảng dạy ngành Thông tin – Thư viện trong các trường đại học, cao đẳng.

1.4. Về thái độ

Cử nhân ngành Thông tin – Thư viện có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và có ý thức phục vụ nhân dân; có sức khoẻ tốt, có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

II.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                    138 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung :                                                 30 tín chỉ

          (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự  nhiên:                      04 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                          23 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                    42 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                        24 tín chỉ

          + Bắt buộc:                       16 tín chỉ

          + Tự chọn:                        08 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                             15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :