Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tiếng Pháp sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH TIẾNG PHÁP SƯ PHẠM

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

               Nắm vững được những kiến thức cơ bản về tiếng Pháp (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa....), những kiến thức văn hoá-xã hội Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ và nắm được những kiến thức chung về chính trị xã hội và kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành sư phạm tiếng Pháp.

1.2. Về kỹ năng

            Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết), có khả năng sử dụng tương đối thành thạo tiếng Pháp trong giao tiếp thông thường và một số chuyên ngành đạt trình độ tương đương với C2 của Hội đồng Châu Âu (hoặc trình độ 5 của ALTE), các kỹ năng thực hành nghiệp vụ sư phạm và biết vận dụng chúng vào công việc giảng dạy của mình.

1.3. Về năng lực

            Hình thành và phát triển năng lực phát hiện và xử lý vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực thuyết trình, chia sẻ và năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một giáo viên, một cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Pháp ở các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

1.4. Về thái độ

            Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và có ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:              152 tín chỉ, trong đó:

 - Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

 30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

13 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

77 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

12 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

8 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

4/10 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

10 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

6 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

4/6 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

55 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

47 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

8/12 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

20 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

18 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

7 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :