Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Trung sư phạm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG TRUNG SƯ PHẠM

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Người học nắm được những kiến thức chung về chính trị xã hội và kiến thức khoa học cơ bản làm nền tảng cho việc tiếp thu những kiến thức chuyên ngành sư phạm tiếng Trung Quốc.

Người học nắm được các kiến thức cơ bản về các bình diện của tiếng Trung Quốc (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa…), có tham gia nghiên cứu sâu về các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc. Kết thúc khoá học người học phải đạt trình độ tiếng Trung Quốc tương đương với trình độ HSK cấp 8 của Uỷ ban quốc gia về giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài của nhà nước Trung Quốc.

1.2. Về kỹ năng

Sử dụng tương đối thành thạo tiếng Trung Quốc trong giao tiếp thông thường và một số chuyên ngành cụ thể bằng cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Giúp người học có kỹ năng tổ chức công việc dạy học, kỹ năng hướng dẫn học sinh học tập nghiên cứu và xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trong quan hệ thày trò và quan hệ đồng nghiệp.

1.3. Về năng lực

Bồi dưỡng cho người học khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để nắm vững kiến thức và nâng cao trình độ của mình, năng lực truyền thụ kiến thức, khả năng thuyết trình, năng lực tổ chức hoạt động dạy học để sau khi tốt nghiệp có thể làm việc độc lập với tư cách là một giáo viên giảng dạy tiếng Trung Quốc ở trường Trung học phổ thông và ở các cấp học khác.

1.4. Về thái độ

Bồi dưỡng những phẩm chất của người giáo viên trong nhà trường, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chuyên môn với học sinh và đồng nghiệp. Cung cấp những kiến thức nghiệp vụ giúp người học hình thành thái độ gương mẫu cần có của người giáo viên trước học sinh, thái độ hợp tác tương trợ đối với đồng nghiệp cũng như với những người có quan hệ trong công tác nói chung.

 

 

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                        138 tín chỉ, trong đó:

      

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

69 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

9 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

7 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

8 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

6 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

52 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

18 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

16 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

5 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :