Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Đức phiên dịch

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG ĐỨC PHIÊN DỊCH

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

      Sinh viên được trang bị:

      Những kiến thức chung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm kiến thức nền cho cử nhân khoa học ngành Tiếng Đức;

      Những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Đức (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) và văn hoá các nước nói tiếng Đức (Đức, Áo, Thụy Sĩ);

      Những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận và kỹ thuật biên, phiên dịch trong nhiều tình huống khác nhau làm tiền đề cho sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.

 

1.2. Về kỹ năng

      Sinh viên được trang bị các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Đức: kết thúc chương trình, sinh viên có khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ C1 (ZMP) của Hội đồng Châu Âu (hoặc trình độ 4 của ALTE) để phục vụ mục đích nghề nghiệp của mình;

1.3.Về năng lực

Sinh viên hình thành và phát triển năng lực phát hiện và xử lý vấn đề, năng lực hợp tác, khả năng thuyết trình, chia sẻ và năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận những vị trí công tác sau: phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ, hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ khách sạn, bảo tàng ...

1.4. Về thái độ

Cử nhân phiên dịch tiếng Đức có phẩm chất chính trị tốt và có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng.

 II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy:      137 tín chỉ, trong đó:

 

- Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

65 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

9 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức chuyên ngành

 

2 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

7 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

47 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

42 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

5/10 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

21 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

19 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

5 tín chỉ

 

 

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :