Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Luật học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH LUẬT HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo cử nhân luật học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản và toàn diện về hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, người học còn bước đầu tìm hiểu những kiến thức chuyên sâu thuộc các chuyên ngành đào tạo. Người học có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường cũng như trong các hoạt động chuyên môn, có thể sử dụng tin học phục vụ công việc. Chương trình đào tạo giúp người học có kiến thức nền tảng về khoa học pháp lý để có thể tiếp tục theo học bậc đào tạo sau đại học.

1.2. Về kỹ năng

Sau khoá học, cử nhân luật học có thể thu nhận được kỹ năng giải thích, phân tích, đánh giá các hiện tượng xã hội dưới góc độ pháp lý; kỹ năng xây dựng, đọc, hiểu và thực hiện các văn bản pháp luật.

1.3. Về năng lực

Cử nhân luật học có thể đảm nhiệm các công việc ở nhiều cơ quan, lĩnh vực như:

- Công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

- Công tác thực tiễn tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Văn phòng luật sư, công ty luật.

- Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

- Tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước.

1.4. Về thái độ

Cử nhân luật học có những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, đặc biệt là thái độ trung thực, có trách nhiệm, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:              135 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                    30 tín chỉ

(không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên:                    2 tín chỉ

+ Bắt buộc:                      0 tín chỉ  

+ Tự chọn:                       2/6 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:            22 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                59 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                   14 tín chỉ

+ Bắt buộc:                      6 tín chỉ

+ Tự chọn:                       8/20 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập - thực tế:                            3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:                                              5 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :