Các hội đồng chuyên môn
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các hội đồng chuyên môn  >  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán

(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ
trong HĐ

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phó Chủ tịch

3

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thư ký

4

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

5

PGS.TS. Phan Xuân Hiếu

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

6

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

7

TS. Đinh Triều Dương

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

8

PGS.TS. Lê Minh Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

9

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà

Trường Đại học Công nghệ

Uỷ viên

10

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Uỷ viên

11

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Ủy viên

12

PGS.TS. Trần Xuân Tú

Viện Công nghệ Thông tin

Uỷ viên

13

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Uỷ viên

(Danh sách gồm 13 người)

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :