danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:14:55 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 418/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 23/02/2022
Trích yếu : Điều chỉnh thành viên các Hội đồng chuyên môn Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội