Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin thành Trung tâm Quản trị Đại học số

Ngày 7/12/2021, Giám đốc ĐHQGHN ký ban hành Quyết định số 4010/QĐ-ĐHQGHN về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin thuộc Văn phòng ĐHQGHN.

Theo đó, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin được đổi tên thành Trung tâm Quản trị đại học số để phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn tới cũng như chức năng nhiệm vụ mới của Trung tâm.

Trung tâm sẽ đảm nhận chức năng, nhiệm vụ đầu mối tham mưu, triển khai các hoạt động của Văn phòng về xây dựng đại học số, triển khai ứng dụng tin học hóa hoạt động quản lý, điều hành đồng thời đảm nhận nhiệm vụ quản trị và hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng, ứng dụng, dữ liệu của đại học số.

Chi tiết Quyết định số 4010/QĐ-ĐHQGHN.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   |