danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 07:04:32 Ngày 31/05/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 4010/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 07/12/2021
Trích yếu : Tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin thuộc Văn phòng ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội