SINH VIÊN
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Hỗ trợ sinh viên  >   Đoàn - Hội
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐHQGHN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1.

Trương Ngọc Kiểm

kiemtn@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Bí thư

2.

Vũ Văn Hải

hai32n@vnu.edu.vn

Trường ĐH Ngoại ngữ

Phó Bí thư Thường trực

3.

Hoàng Đình Lương

luonghd21@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Phó Bí thư

4.

Trần Bách Hiếu

Bachhieu168@vnu.edu.vn

Trường ĐH KHXH&NV

Phó Bí thư

5.

Nguyễn Hoàng Nam

namnh@hus.edu.vn

Trường ĐH KHTN

 

Ủy viên BTV

6.

Nguyễn Trung Phong

phongnt@vnu.edu.vn

Trường ĐH Kinh tế

Ủy viên BTV

7.

Nguyễn Thị Huyền Trang

trangnth@vnu.edu.vn

Khoa Quốc tế

Ủy viên BTV

8.

Tô Vân Khánh

Trường ĐH Công nghệ

Ủy viên BTV

9.

Khuất Quang Phát

Khoa Luật

Ủy viên BTV

10.

Nguyễn Trần Hải

haiky@vnu.edu.vn

Trung tâm GDTC&TT

Ủy viên BCH

11.

Tạ Bích Ngọc

Trường ĐH KHXH&NV

Ủy viên BCH

12.

Vũ Đình Phong

phongvd@vnu.edu.vn

Trường ĐH KHXH&NV

Ủy viên BCH

13.

Trần Quốc Tự Kiều

Trường ĐH KHTN

Ủy viên BCH

14.

Nguyễn Kim Anh

Trường ĐH KHTN

Ủy viên BCH

15.

huyenlt@vnu.edu.vn

Trường ĐH Giáo dục

Ủy viên BCH

16.

Phạm Ngọc Ninh

ninhpn@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Ủy viên BCH

17.

Nguyễn Hải Anh

anhnh90@vnu.edu.vn

Cơ quan ĐHQGHN

Ủy viên BCH

18.

Mai Thế Nhật Quỳnh

maithenhatquynh@vnu.edu.vn

Trung tâm TTTV

Ủy viên BCH

19.

Nguyễn Văn Trọng

trongnv@vnu.edu.vn

Trung tâm HTSV

Ủy viên BCH

20.

Nguyễn Minh Quân

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

21.

Nguyễn Hoàng Giang

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

22.

Ngô Thu Trang

Khoa Luật

Ủy viên BCH

23.

Nguyễn Danh Sơn

Trường ĐH Kinh tế

Ủy viên BCH

24.

Nguyễn Kim Thoa

thoank@vnu.edu.vn

Trường ĐH Công nghệ

Ủy viên BCH

25.

Trịnh Thị Thúy Ngân

Trường ĐH Ngoại ngữ

Ủy viên BCH

26.

Nguyễn Thị Phương Thảo

thaontp@vnu.edu.vn

Khoa Quốc tế

Ủy viên BCH

27.

Nguyễn Thành Trung

nttrung@vnu.edu.vn

Khoa Y – Dược

Ủy viên BCH

 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :