GIỚI THIỆU
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Cơ cấu tổ chức  >   Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (2012 - 2017)

Địa chỉ: Phòng 605 - Nhà điều hành ĐHQGHN
Số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37547670 - máy lẻ: 605, 615
1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) thành lập theo QĐ số 02 QĐ/TNHN ngày 16/3/1996 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Đoàn ĐHQGHN là đơn vị Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Hiện nay tổ chức Đoàn ĐHQGHN gồm có 22 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm khoảng 25.500 đoàn viên.
>>> Ban chấp hành Đoàn thanh niên ĐHQGHN khóa IV (2012 - 2017) (Đang cập nhật)
TT
Tên đơn vị
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
 
2. Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập tháng 9 năm 2002 là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội. Hiện nay tổ chức Hội Sinh viên ĐHQGHN gồm có 6 cơ sở Hội trực thuộc.
TT
Tên đơn vị
1.
Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
2.
Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3.
Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ
4.
Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ 
5.
Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế
6.
Hội Sinh viên Khoa Luật
 
3. Danh sách liên lạc của các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc ĐHQGHN
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại Văn phòng:
(04) 37547670 - 605
 
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Trương Ngọc Kiểm
 
ĐT: (04) 37547670 - 605
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Vũ Văn hải
 
ĐT: (04) 37547670 - 605
 
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Điện thoại Văn phòng:
(04) 35580853
 
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Hứa Thanh Hoa
 
ĐT: 0913353717
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Hứa Thanh Hoa
 
ĐT: 0913353717
 
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Điện thoại Văn phòng:
(04) 35588052
 
 
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Phạm Huy Cường
 
ĐT: 0902060882
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Nguyễn Thị Mai Lan
 
ĐT: 0915592889
 
  
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ
Điện thoại Văn phòng:
(04) 37548874 (Máy lẻ 232)
 
 
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Vũ Văn Hải
 
ĐT: 0913012192
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Trần Thanh Hương
 
ĐT: 0902212793
 
E-mail: tranthanhhuong.dhnn@gmail.com
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ
Điện thoại Văn phòng:
(04) 37547528
 
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Trần Đức Tân
 
ĐT: 0904182389
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Đỗ Nam
 
ĐT: 0978406357
 
  
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế
Điện thoại Văn phòng:
(04) 39956897
 
 
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Thị Vũ Hà
 
ĐT: 0904223229
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Nguyễn Trung Phong
 
ĐT: 0912312386
 
 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Khoa Luật
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Mai Văn Thắng
 
ĐT: 0947055811
 
Chủ tịch Hội sinh viên:
Nguyễn Hương Giang
 
ĐT: 0987501986
 
 
Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Mai Nguyễn Tuyết Hoa
 
ĐT: 0912451979
 
 
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Giáo dục
Điện thoại Văn phòng:
(04) 35539608 (máy lẻ 208)
 
 
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Lê Thái Hưng
 
ĐT: 0904328279
 
 
Chi đoàn Viện Công nghệ thông tin
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Phan Đăng Khoa
 
ĐT: 0976616669
 
 
Chi đoàn Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Hoàng Minh Hằng
 
ĐT: 0977461911
 
 
Chi đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Thị Vân
 
ĐT: 0972011623
 
 
Chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Hùng Tiến
 
ĐT: 0983213208
 
E-mail: 
 
Chi đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Đức Hà
 
ĐT: 0978390999
 
 
Chi đoàn Trung tâm Thông tin - Thư viện
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Thị Hiền
 
ĐT: 0904127684
 
 
Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Việt Hùng
 
ĐT: 0912806786
 
 
Chi đoàn Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Đỗ Thế Chuẩn
 
ĐT: 0902241244
 
 
Chi đoàn Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống Việc làm
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Đặng Xuân Đạt
 
ĐT: 0948007999
 
 
Chi đoàn Nhà xuất bản ĐHQGHN
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Võ Quang Hưng
 
ĐT: 0989337783
 
 
Chi đoàn Khoa Y - Dược
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Thành Trung
 
ĐT: 0984365689
 
 
Chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Văn Kiểu
 
ĐT: 0977185309
 

 

Chi đoàn Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Nguyễn Trần Hải
 
ĐT: 0912469966
 
E-mail: 
 
Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Phát triển Đô thị Đại học
Bí thư Đoàn Thanh niên:
Hoàng Xuân Thái
 
ĐT: 0982529540
 
 
>>> Tra cứu các văn bản của Đoàn, Hội (Chọn "Lĩnh vực" là "Đoàn thanh niên, Hội sinh viên" để tìm văn bản. Đang cập nhật)
 

 

 Đoàn Thanh niên ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :