danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:49:24 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC
Ngày ban hành : 23/01/2006
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Cơ quan ban hành : Liên Bộ