danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:59:44 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 04/2009/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành : 22/01/2009
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động Thương binh và Xã hội