danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:17:40 Ngày 03/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Hướng dẫn
Ký hiệu : 01/HD-ĐTVNN
Ngày ban hành : 06/12/2012
Trích yếu : Thông tin hướng dẫn dành cho ứng viên Đề án 322
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo