danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 13:01:39 Ngày 06/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thi đua - Khen thưởng
Ký hiệu : 572/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 25/12/2014
Trích yếu : Ban hành Quy định Quỹ thi đua, khen thưởng tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội