danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:49:23 Ngày 24/07/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên
Ký hiệu : 32/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 05/01/2017
Trích yếu : Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội