danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 23:00:08 Ngày 13/05/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 2325/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 12/07/2018
Trích yếu : Quyết định về việc thành lập Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội