danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:21:40 Ngày 03/02/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 1399/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 08/05/2020
Trích yếu : Bổ nhiệm lại bà Đinh Thị Xuân Anh giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội