danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 14:16:46 Ngày 25/10/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 2196/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/07/2020
Trích yếu : Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Minh Phương giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội