danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 04:03:46 Ngày 15/04/2024 GMT+7
Lĩnh vực : Văn phòng
Ký hiệu : 4002/ĐHQGHN-VP
Ngày ban hành : 22/12/2020
Trích yếu : Triển khai vận hành chính thức phần mềm VNU-Office mới trong ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội