danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 08:21:10 Ngày 29/11/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 3273/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 25/10/2021
Trích yếu : Ban hành hướng dẫn phát triển và chế độ ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội