danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 02:33:52 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3828/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 30/11/2021
Trích yếu : Ban hành Quy định về công nhận, quản lý và phát triển Phòng thí nghiệm trọng điểm, Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội