danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:08:04 Ngày 02/04/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 274/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 22/01/2018
Trích yếu : Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội