TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 00:00:00 Ngày 04/11/2020 GMT+7
Danh các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể cấp Nhà nước

TT

Đơn vị/ Tập thể

Mức đề nghị khen thưởng

Loại hình khen thưởng

Ghi chú

I

Cờ thi đua Chính phủ

 

 

 

1

Trường Đại học Kinh tế

Cờ thi đua Chính phủ

Thường xuyên

 

II

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

2

Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

3

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin,

Trường Đại học Công nghệ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

5

Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

6

Bộ môn Chuyên Toán học,

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐHKHTN

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

7

Bộ môn Chuyên Vật lý,

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐHKHTN

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

8

Phòng Tổ chức Cán bộ, trường Đại học Ngoại ngữ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

Danh sách đề nghị khen thưởng cá nhân cấp Nhà nước

TT

Ông/Bà

Học hàm, Học vị

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị

Mức đề nghị khen thưởng

Loại hình khen thưởng

Ghi chú

I

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

 

 

 

1

Ông

PGS.TS

Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng, trường Đại học Kinh tế

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thường xuyên

 

2

Ông

PGS.TSKH

Vũ Hoàng Linh

Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thường xuyên

 

3

Ông

PGS.TS

Trần Văn Quy

Giảng viên cao cấp, Khoa Môi trường, trường ĐHKHTN

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thường xuyên

 

II

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

1

Ông

PGS.TS

Nguyễn Quang Liệu

Trưởng Phòng Chính trị và Công tác HSSV; Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên KHXH&NV, trường ĐHKHXH&NV

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

2

Ông

PGS.TS

Hoàng Xuân Huấn

Giảng viên cao cấp,

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

3

Ông

TS

Nguyễn Anh Thái

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

4

Ông

TS

Lê Công Lợi

Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐHKHTN

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

 

III

Huân chương lao động hạng Ba

 

 

 

 

1

Ông

ThS

Vũ Văn Hải

Trưởng Phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, trường Đại học Ngoại ngữ

Huân chương lao động hạng Ba

Thường xuyên

 

2

Ông

PGS.TS

Nguyễn Văn Vịnh

Phó Trưởng khoa, Khoa Sinh học, Trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên

Huân chương lao động hạng Ba

Thường xuyên

 

3

Ông

TS

Phạm Văn Quốc

Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Huân chương lao động hạng Ba

Thường xuyên

 

                   

 Hà Văn Trường
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược