TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Tuyển sinh 00:00:00 Ngày 24/03/2015 GMT+7
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015
Ngày 18/03/2015, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 theo Quyết định số 967/QĐ-ĐHQGHN.

Quy chế gồm 04 chương và 28 điều quy định về công tác thi đánh giá năng lực và tuyển sinh đại học chính quy, bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội đồng tuyển sinh của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc; tổ chức thi, tổ chức tuyển sinh, điều kiện tham gia dự tuyển của thí sinh, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; chế độ báo cáo, lưu trữ; khen thưởng và xử lý vi phạm trong tuyển sinh.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị đào tạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác tuyển sinh ĐHCQ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh học các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng.

>>> Tài về toàn văn Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 của ĐHQGHN.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN THẲNG VÀO HỌC ĐẠI HỌC TẠI ĐHQGHN ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT CHUYÊN

 Trích Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3737/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN

Điều 4. Tuyển thẳng vào bậc đại học đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN

            Đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học trong ĐHQGHN cần đáp ứng  các tiêu chí sau:

1. Học sinh đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

d)  Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olimpic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

g) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

h) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT;

2.  Ngoài các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều này, học sinh phải đáp ứng các tiêu chí sau:

          a) Có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt; học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a, b, c, d, e, g khoản 1 điều này phải đỗ tốt nghiệp THPT; học sinh chỉ đạt tiêu chí quy định tại mục h, khoản 1 điều này phải đỗ tốt nghiệp THPT loại Giỏi trở lên.

b) Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại mục a, b, c, d, e, g khoản 1 điều này trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở ĐHQGHN.

Điều 5. Tuyển thẳng học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học ở ĐHQGHN

             Đối với học sinh của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được tham gia xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các tiêu chí như sau:

1. Đảm bảo tiêu chí quy định tại Điều 4;

2.  Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng;

b) Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN xem xét, tuyển thẳng.

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ