TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Hội thảo 00:00:00 Ngày 12/02/2014 GMT+7
Kết quả hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế đợt 2 và 3 năm 2013
Thực hiện Chương trình hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế năm 2013, CLB Nhà khoa học ĐHQGHN trân trọng thông báo kết quả thực hiện đợt 2 và 3 (từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12) như sau:
1.     Hồ sơ đăng ký:
Trong cả hai đợt, CLB đã nhận 25 hồ sơ đăng ký và đã có 17 hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt nhận hỗ trợ cụ thể như sau:
- Trường Đại học Công nghệ: 06 hồ sơ
- Trường Đại học Kinh tế: 06 hồ sơ
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: 03 hồ sơ
- Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: 02 hồ sơ
Danh sách các tác giả được nhận hỗ trợ kèm theo thông báo này.
2.     Thời gian và địa điểm trao kinh phí hỗ trợ:
Các gói hỗ trợ đã được Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trao cho các tác giả bằng hình thức chuyển khoản.
Năm 2014, CLB tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ công bố quốc tế cho các nhà khoa học theo chương trình Hỗ trợ công bố quốc tế năm 2014. Thông tin chi tiết liên quan đến chương trình, xin vui lòng tham khảo tại địa chỉ website: www.vsl.vnu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Đỗ Hoàng Nam (thư ký CLB); DĐ 0983.49.1984; Email: namdh.it@vnu.edu.vn
Xin trân trọng thông báo./.
TT
Tên công trình
Tác giả
Đơn vị công tác
Nơi công bố
1
Vietnamese Text Accent Restoration With Statistical Machine Translation
TS. Nguyễn Văn Vinh
Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Proceedings of the 27th Pacific Asia Conference on Language, Information, and Computation (PACLIC 27), ACL library index, Scopus index, pages 423-429
http://paclic27.nccu.edu.tw/
2
Technology acceptance model and the paths to online customer loyalty in an emerging market
TS. Nhâm Phong Tuân
Phòng NCKH&HTPT, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Market Journal (SCOPUS); http://hrcak.srce.hr/trziste?lang=en
3
Exploring the Link between learning anh Firm performance: Empirical study of private manufacturing firms in Yangon - Myanmar
TS. Nhâm Phong Tuân
Phòng NCKH&HTPT, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
Asian Academy of Management Journal (SCOPUS); http://web.usm.my/aamj/forthcoming.html
4
L’authenticité de la gastronomie de Hanoï et son adaptation aux goûts des tourisets français”, được in trong cuốn sách “ L’assiette du touriste-le goût de l’authetique
ThS. Trần Thị Hoa
Khoa Du lịch học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
Nxb Universitaire François-Rabelais kết hợp cùng Nxb Universitaire de Rennes, Collection chuyên về ẩm thực « Tables des Hommes »; ISBN 972-2-7535-2852-9
5
Application of Street Tracking Algorithm in a Feedback Configuration for an Integrated INS/GPS Navigation System
TS. Trần Đức Tân
Khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences; Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 282, 2014, pp 279-288; DOI: 10.1007/978-3-642-41968-3_29; http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-41968-3_29
6
An improved ranking method for fuzzy numbers with integral values
TS. Lưu Quốc Đạt
Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Applied Soft Computing (ISI)
http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2013.10.012
7
Choice of location, growth and welfare with unequal pollution exposures
TS. Hoàng Khắc Lịch
Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Journal of Technological and Economic Development of Economy, Vol. 19 (Sup. 1), 2013.
8
The knowledge creation and green entrepreneurship:
A study of two Vietnamese green firms
TS. Nguyễn Ngọc Thắng
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Asian Academy of Management Journal; http://web.usm.my/aamj/forthcoming.html
9
Small Box-Behnken Designs with Orthogonal Blocks
ThS. Phạm Đình Tùng
Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Statistics and Probability Letters: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715213003854
10
Design of photocontrolled biomolecules based on azobenzene
derivatives.
TS. Lê Thị Hiên

Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nano,
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
Russian Chemical Review (IF 2,299)
RUSS CHEM REV, 2013, 82 (10), 942–963. 
doi:10.1070/RC2013v082n10ABEH004355
11
A note on sufficient conditions for asymptotic stability in
distribution of stochastic differential equations with
Markovian switching
ThS. Nguyễn Hải Đăng
Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐH Khoa Học Tự nhiên, ĐHQGHN
Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications (SCI); Volume 95, January 2014, Pages 625–631
http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2013.09.030
12
Enzyme free glucose sensor based on micro-nano dual-porous gold modified screen prined carbon electrode
TS. Nguyễn Xuân Viết
Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (µTAS 2013), 27-31 October 2013, Freiburg, Germany, page: 242-244.
ISBN: 978-0-9798064-6-9
ISSN: 1556-5904 (electronic)
Library of Congress Number: 2013949589
 (RSC Publishing)
13
Toward an approach to improve the consolidation stage of fingerprint matching
ThS. Lê Hồng Hải
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
RIVF-2013: The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
http://uet.vnu.edu.vn/rivf2013/acceptedpapers.html
14
Extraction of Disease Events for Real-time Monitoring System
TS. Nguyễn Trí Thành
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
SoICT 2013, ACM ICPS (ISBN:978-1-4503-2454-0), and indexed by ACM Digital Library and DBLP
15
A Compact FP-tree for Fast Frequent Pattern Retrieval
TS. Nguyễn Trí Thành
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
The 27th Pacific Asia Conference on Language, Information, and Computation (PACLIC 27), ACL library index, Scopus index
16
Building academic capability in the Higher Education Sector: the case of Vietnam
ThS. Trương Thu Hà
Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN
International conference on Sustainability, Technology and Education 2013 (STE 2013), ISBN: 978-989-8704-00-9, pp. 145-148.
17
Improved arithmetic operations on generalized fuzzy numbers
ThS. Cảnh Chí Dũng
Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
2013 International Conference on Fuzzy Theory and Its Application (iFUZZY2013); IEEE/IET Electronic Library (IEL) http://isdlab.ie.ntnu.edu.tw/ifuzzy2013/
 HN - VNU - VSL
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ