TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 17:32:15 Ngày 26/09/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hiền
Tên đề tài: Ảnh hưởng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đến nhận thức của giáo viên trường mầm non công lập-nghiên cứu trường hợp tại Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (26/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Tên đề tài: Thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong ngành Xây dựng công trình giao thông nhìn từ góc độ Hoạch định ngôn ngữ  (22/09/2022)
VNU – IS: Xét tuyển sau đại học ngành Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm Quốc tế
 (20/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Viết Hoàng
Tên đề tài: Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa  (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hiền Lê
Tên đề tài: Nhóm Hàn Thuyên trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam 1940 -1945  (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Trương Thị Tâm
Tên đề tài: Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nôị) (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Liu Ying
Tên đề tài: Khảo sát vốn từ trong giáo trình tiếng Việt đang sử dụng ở các trường đại học ở Vân Nam, Trung Quốc (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Trần Oanh
Tên đề tài: Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây, Trung Quốc  (12/09/2022)
Học bổng nghiên cứu sau đại học của Chính phủ Ireland 2023 – 2024
 (12/09/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Hiếu
Tên đề tài:Nghiên cứu chế tạo tạo dây nano SnO2 định hướng ứng dụng trong cảm biến ADN (09/09/2022)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường Quản trị Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Luật
 • Khoa Các khoa học liên ngành