TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:10:16 Ngày 27/05/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Thu Hương
Tên đề tài: Xây dựng phương pháp sư phạm theo đường hướng hành động để giảng dạy tiếng Pháp du lịch cho sinh viên học tiếng Pháp của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (18/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Phạm Diệu Linh
Tên đề tài: Sử dụng bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh của người khuyết tật tại Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp quận Thanh Xuân và huyện Đông Anh) (18/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tên đề tài: Nghiên cứu cộng đồng học tập phát triển chuyên môn của giảng viên tiếng Anh ở một số trường đại học kinh tế tại Việt Nam (06/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hữu Hảo
Tên đề tài: Chính quyền cấp tỉnh trong cơ chế phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017 (05/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Bích
Tên đề tài: Chất điện ảnh trong tiểu thuyết của Vladimir Nabokov (05/05/2022)
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Phương
Tên đề tài: Quản lý họat động bồi dưỡng công chức theo tiếp cận năng lực: Nghiên cứu trường hợp ngành tài chính (04/05/2022)
Các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN
 (26/04/2022)
Thông tin LATS của NCS Giang Kiên Trung
Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện địa chất địa phương tới rung động nền do động đất gây trên tuyến Tây Đông thành phố Hà Nội (15/04/2022)
Thông tin LATS của NCS Ngô Chí Tuấn
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số tổ hợp xác định tính dễ bị tổn thương do ngập lụt trên lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn  (08/04/2022)
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Thu Thủy
Tên đề tài: Élaboration d’un programme de français selon la perspective actionnelle destiné aux étudiants de l’Académie de la Police populaire (Xây dựng chương trình tiếng Pháp theo đường hướng hành động dành cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân) (05/04/2022)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược