TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 00:41:55 Ngày 21/10/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Ngọc
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa lý cho định hướng không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường các huyện ven biển và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thùy Dung
Tên đề tài: Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam. (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Nghĩa
Tên đề tài: Vùng đất Lam Sơn - Tiếp cận từ các nguồn tư liệu văn học và văn hóa dân gian (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hiền
Tên đề tài: Mối quan hệ giữa suy giảm chức năng và sức khỏe tâm thần của học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (18/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Ngọc Bích
Tên đề tài: Ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục lên hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường đại học Việt Nam (15/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng
Tên đề tài: Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam  (14/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thanh Huyền
Tên đề tài: Hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam (14/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Mai Hương
Tên đề tài: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hiện nay  (12/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Phạm Mạnh Tráng
Tên đề tài: Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2005-2015) (12/10/2021)
Thông tin LATS của NCS Đoàn Thị Quý
Tên đề tài: Quan niệm của John Rawls về công bằng và ảnh hưởng của nó đến một số nhà triết học chính trị Anh – Mỹ đương đại (12/10/2021)
Các bài đã đăng

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược