TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:12:00 Ngày 06/10/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Trung Hải
Tên đề tài: Chân dung xã hội của người cao tuổi có việc làm tại Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: Nguyễn Trung Hải                                      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/10/1976                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3380/2017/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2017.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: điều chỉnh lại tên đề tài theo quyết định số 1392/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2020.

7. Tên đề tài luận án: Chân dung xã hội của người cao tuổi có việc làm tại Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Xã hội học                                                     9. Mã số: 62 31 03 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Thị Quý

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án góp phần làm phong phú thêm nội dung lý thuyết vị trí xã hội, vai trò xã hội, lý thuyết nhận diện xã hội và lý thuyết động cơ làm việc trong nghiên cứu chân dung xã hội của người cao tuổi có việc làm; góp phần luận giải sâu sắc các khái niệm về người cao tuổi, việc làm, người cao tuổi có việc làm, chân dung xã hội và chân dung xã hội của người cao tuổi có việc làm; đồng thời tổng quan bao quát về chân dung xã hội của người cao tuổi.

Phác họa về chân dung xã hội trong gia đình cho thấy nguy cơ đối diện cuộc sống cô đơn của người cao tuổi có việc làm trở lên ngày càng rõ nét, nhưng sự quan tâm, chia sẻ giữa nhóm dân số này với các thành viên khác luôn diễn ra trong bầu không khí tích cực, gần gũi, thân thiện. Đây là tiền đề trợ giúp người cao tuổi có việc làm định hướng công việc, tư vấn con/cháu cách thức vượt qua khó khăn, hòa giải mâu thuẫn gia đình và quyết định việc lớn trong nhà. Song một bộ phận nhóm dân số này không tham gia vào các hoạt động trên và đây có thể là lý do khiến họ cảm nhận vị trí, vai trò của bản thân có sự suy giảm. Đánh giá chung, người cao tuổi có việc làm luôn nhận được sự tôn trọng của gia đình, song mức độ tôn trọng này dường như có sự suy giảm theo thời gian.

Phác họa về chân dung xã hội ở cộng đồng cho thấy người cao tuổi có việc làm thiết lập được các mối quan hệ xã hội thân thiện, bền chặt với bạn thân và hàng xóm, dù rằng khả năng duy trì các mối quan hệ này giảm xuống khi tuổi của họ tăng lên. Các phát hiện của nghiên cứu cho thấy nhóm dân số này tạo được nhiều ảnh hưởng tích cực đến bạn thân và hàng xóm thông qua các hoạt động chia sẻ, trợ giúp, tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng này giảm dần theo thời gian. Nhìn chung, người cao tuổi có việc làm nhận được sự tôn trọng của cộng đồng.

Phác họa chân dung xã hội thông qua việc làm cho thấy đa số người cao tuổi lựa chọn công việc trong lĩnh vực kinh doanh – dịch vụ, ở vị trí của người lao động tự do, không được ký hợp đồng lao động, có thời gian làm việc kéo dài. Yếu tố chủ đạo thúc đẩy họ tiếp tục thực hiện công việc thuộc về yếu tố xã hội, nghĩa là làm việc để con, cháu tôn trọng, qua đó cảm nhận sự hữu ích của bản thân. Tuy nhiên, công việc mà NCT đang làm thường cho thu nhập thấp. Mặc dù vậy đa số nhóm dân số này hài lòng về nó

Cuối cùng, luận án đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp với thực tiễn hiện nay tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong đó đề cập đến những giải pháp của Nhà nước, của địa phương của hộ gia đình và của chính người cao tuổi trong việc phát huy năng lực thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, các viện nghiên cứu và làm căn cứ hoạch định chính sách phát huy nguồn lực người cao tuổi.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu giải pháp phát triển thị trường lao động ở khu vực chính thức dành cho người cao tuổi.

Nghiên cứu vai trò kinh tế của người cao tuổi đối với hộ gia đình

Nghiên cứu sự thích ứng của người lao động với cuộc sống sau tuổi 60.

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hóa người cao tuổi đến sự phát triển xã hội.

Nghiên cứu giải pháp tạo sự cân bằng giữa đời sống kinh tế và đời sống xã hội của người cao tuổi.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Nguyễn Trung Hải (2019), “Identify challenges in the family life of the elderly people through research in Nam Tu Liem District –Hanoi”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Nghề công tác xã hội tại Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực hành, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Trung Hải (2019), “Nhu cầu tham gia thị trường lao động của người cao tuổi ở Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội dưới góc nhìn của lí thuyết động cơ làm việc”, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt), tr. 105 – 109.

Nguyễn Trung Hải và Nguyễn Thị Vĩnh Hà (2019), “Định hướng chính sách xã hội nhằm phát huy nguồn lực người cao tuổi góp phần phát triển kinh tế - xã hội”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (286), tr. 47 – 50.

 Đào Thị Thu Hà
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược