Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhất trí với nhiều đề xuất của ĐHQGHN
Sáng 22/3/2011, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Giám đốc ĐHQGHN tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng vốn đầu tư năm 2011 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo các Ban KHTC, KHCN, Quản lí dự án, Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án đầu tư chiều sâu, chủ nhiệm dự án.
Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Đức Minh, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2010. Việc triển khai rà soát , điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 theo nghị quyết 11 của Chính phủ.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Đào Đình Tân, Phụ trách Vụ KHGDTN&MT, Bộ KHĐT đã đánh giá cao báo cáo của ĐHQGHN rõ ràng, đúng yêu cầu và nhất trí với nhiều đề xuất của ĐHQGHN. Đồng chí Đào Đình Tân đề nghị ĐHQGHN chú ý đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thành các dự án, đặc biệt là việc giải ngân đúng thời hạn.
Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ khẳng định, ĐHQGHN luôn chủ động trong công tác lập dự án, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả đầu tư, cũng như tầm nhìn dài hơi cho mỗi dự án. Từ năm tới, ĐHQGHN sẽ kiện toàn quy trình xây dựng, tổ chức các dự án đầu tư, chuẩn hóa từ khâu ý tưởng, quy trình thẩm định cho đến các bước triển khai thực hiện dự án,… Bên cạnh đó, việc giải ngân cho các dự án sẽ được chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh tiến độ, chấm dứt tình trạng giải ngân chậm tiến độ. PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đề nghị các bộ, ban ngành hỗ trợ cũng như tìm các giải pháp tốt nhất để tiếp tục thực hiện các dự án đang triển khai tại ĐHQGHN.

 Việt Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   |