Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Vinh dự làm đầu mối nghiên cứu lí luận về quản trị đại học
Sáng 12/9/2011, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2011.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, trong năm học vừa qua, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác đảm bảo chất lượng, văn hóa chất lượng và kiểm định chất lượng. Phó Giám đốc chia sẻ việc Giám đốc ĐHQGHN đã tin tưởng và giao cho Viện làm đầu mối nghiên cứu lí luận về quản trị đại học tiên tiến, trong đó chú trọng đến các nội dung: xây dựng chiến lược, giám sát, đánh giá và xếp hạng.
Thời gian tới, Phó Giám đốc ĐHQGHN yêu cầu đội ngũ cán bộ Viện nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, thực hiện văn hóa deadline, hoà nhập công việc chung với các tổ chức kiểm định chuyên nghiệp quốc tế. GS.TS Nguyễn Hữu Đức lưu ý, việc xây dựng các bộ tiêu chí kiểm định chất lượng là rất quan trọng song Viện cần quan tâm đến việc tích hợp được các tiêu chí này gắn với kế hoạch nhiệm vụ công tác, văn hoá chất lượng và các tiêu chí thi đua để nâng cao hiệu quả công tác.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức đề nghị Viện quan tâm tới sự gia tăng nội dung của bộ chỉ số kiểm định; cô đọng nội dung về văn hoá chất lượng, quản trị đại học để thấm dần trong tiềm thức của đội ngũ cán bộ viên chức ĐHQGHN; xây dựng vệ tinh để quảng bá và lan toả tư tưởng về đảm bảo chất lượng giáo dục của Ban Giám đốc ĐHQGHN; xây dựng đội ngũ của Viện tinh nhuệ, hiện đại.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức trao tặng danh hiệu thi đua cho Ban lãnh đạo Viện
PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trao các Danh hiệu thi đua cho đại diện các tập thể và cá nhân của  Viện

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   |