Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Chủ động, sáng tạo và tiên phong xây dựng ĐHQGHN theo định hướng số hóa
Ngày 30/9/2011, Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN, tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2011 – 2012.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN
Năm học 2010 – 2011, Trung tâm Thông tin – Thư viện (Trung tâm) tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng tài nguyên thông tin dựa trên tiêu chí công tác bổ sung phải bám sát các chương trình đào tạo. Toàn bộ giáo trình bổ sung dựa trên yêu cầu từ các đơn vị đào tạo và phê duyệt của ĐHQGHN (đối với tài liệu phục vụ Nhiệm vụ chiến lược) do đó nội dung tài liệu phù hợp, đáp ứng các chương trình môn học, ngành học đồng thời đảm bảo tính khoa học.
Ngoài việc duy trì CSDL điện tử, Trung tâm đã tăng cường số hóa luận án, luận văn, đề tài khoa học, giáo trình. Đặc biệt, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng tải thông tin luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu góp phần quan trọng trong việc phục vụ nâng thứ hạng ĐHQGHN; chất lượng phục vụ bạn đọc được nâng cao và đã đạt được kết quả khích lệ.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao nỗ lực đồng thời ghi nhận những thành quả mà tập thể cán bộ Trung tâm đã đạt được trong năm học vừa qua. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức cho rằng, năm học học vừa qua đánh dấu bước phát triển mới của ĐHQGHN, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Trung tâm đó là chuyển sang giai đoạn xuất bản và phát hành số.
GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, trong 3 định hướng của ĐHQGHN là đa ngành, đa lĩnh vực, đại học nghiên cứu và số hóa thì Trung tâm phải luôn tích cực, chủ động, tiên phong trong việc xây dựng đại học số hóa.
Bên cạnh đó, Trung tâm cần đảy mạnh tính hệ thống và chuẩn hóa; tăng cường công tác học liệu phục vụ Nhiệm vụ chiến lược, đẩy mạnh quảng bá kho sách; chuẩn hóa và chính xác hóa dữ liệu phục vụ đại học số. Với lợi thế và kinh nghiệm hợp tác với nhiều nhà xuất bản uy tín thế giới, Trung tâm cần hỗ trợ đắc lực trong việc đưa 1 tạp chí khoa học của ĐHQGHN lên đẳng cấp quốc tế.
 

 Đức Minh - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   |