Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Khoa học công nghệ đỉnh cao giải quyết các vấn đề thực tiễn ở tầm học thuật quốc tế
Chiều 8/11/2011, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo góp ý kiến cho “Quy định tạm thời về tiêu chí và phương thức đánh giá, xác định sản phẩm KHCN đỉnh cao của ĐHQGHN” dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quy định để trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.
Quy định này xác lập hệ tiêu chí và phương thức để đánh giá các sản phẩm KHCN và xác định sản phẩm KHCN đỉnh cao của ĐHQGHN. Theo đó, sản phẩm KHCN đỉnh cao của ĐHQGHN là những công trình KHCN giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam ở tầm cao học thuật quốc tế, có giá trị ứng dụng và hiệu quả tác động thực tiễn cao, trước hết nhằm phục vụ đào tạo của ĐHQGHN.
GS.TSKH
Vũ Minh Giang nhấn mạnh, sản phẩm đầu ra được xem là căn cứ để đầu tư cho nghiên cứu, đồng thời là tiêu chí để nghiệm thu công trình khoa học. Do đó cần phải xác định phương thức, tiêu chí để đánh giá sản phẩm KHCN đỉnh cao.
GSTSKH Vũ Minh Giang cho rằng, việc ban hành Quy định này là rất cần thiết. Đối tượng điều tiết là những công trình khoa học đã được nghiệm thu hoặc đã công bố. Những công trình này có nhu cầu hoặc yêu cầu cần xác định, đánh giá là sản phẩm KHCN đỉnh cao.
Bên cạnh đó, theo GSTSKH Vũ Minh Giang, Quy định cần có sự phân loại nhất định giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn. Với mỗi loại hình khoa học cũng cần xác định những tiêu chí rõ ràng, cụ thể nhưng đồng thời có sự đánh giá theo tiêu chí chuyên gia.

 Đức Minh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   |