Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Công tác thi đua khen thưởng: Hiệu quả và khởi sắc
Sáng 8/11/2011, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2010 – 2011 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm học 2011 – 2012.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng tại tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN.
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Phó Giám đốc thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHQGHN chủ trì và chỉ đạo hội nghị.
Cùng tham gia chủ trì hội nghị có PGS.TS Đinh Văn Hường – Trưởng ban và ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, ĐHQGHN.
Tại hội nghị, có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận về các nội dung dự thảo bộ tiêu chuẩn thi đua khen thưởng năm học 2011 – 2012. Các đại biểu cùng cho rằng tổ soạn thảo đã có sự đầu tư và chuẩn bị công phu khi xây dựng bộ tiêu chuẩn. Việc phân chia các đơn vị trong ĐHQGHN thành 4 khối thi đua: các trường đại học thành viên; các khoa trực thuộc; các viện, trung tâm đào tạo và nghiên cứu; các đơn vị dịch vụ, phục vụ là đúng đắn và phù hợp với thực tiễn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí thi đua khen thưởng là phải đúng, trúng với thực tiễn hoạt động của các khối đơn vị thi đua, biểu hiện trọng số qua hoạt động đặc thù, gắn với kế hoạch nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành công việc. Phó Giám đốc thường trực cho rằng tiêu chuẩn, tiêu chí của ĐHQGHN phải lồng ghép được các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tạo thuận lợi cho việc thực hiện và đánh giá công tác thi đua khen thưởng.
Về công tác thi đua khen thưởng của ĐHQGHN trong năm học 2010 – 2011, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ cho rằng đã có nhiều khởi sắc, song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo, năm học 2011 – 2012, bên cạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do Chính phủ, của Bộ, ngành phát động, các đơn vị cần quan tâm tới việc tạo đột phá cho công tác thi đua khen thưởng để công tác này thực sự là động lực cho sự phát triển của ĐHQGHN. Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các đơn vị quan tâm bám sát vào kế hoạch nhiệm vụ của ĐHQGHN và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tại đơn vị, đặc biệt chú trọng tới sản phẩm đầu ra trong nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo chất lượng và phát triển đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị và các văn bản góp ý của các đơn vị trong thời gian tới, Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Tổ soạn thảo bộ tiêu chuẩn thi đua khen thưởng tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung và chỉnh sửa văn bản dự thảo, trình lãnh đạo ĐHQGHN phê duyệt.
 

 

 

 

 

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   |