Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
380 tân học viên Khoa Luật bước vào năm học mới
Sáng 26/11/2011, Khoa Luật – ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Sau đại học năm học 2011-2012. Tham dự có GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Đức đã chúc mừng các tân học viên đồng thời nhấn mạnh, ĐHQGHN có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, trong đó đặc biệt chú trọng đến đào tạo sau đại học. GS.TS Nguyễn Hữu Đức cho biết, quyết tâm của ĐHQGHN trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo sau đại học, giữ vững vị thế hàng đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ông tin tưởng tất cả các học viên và nghiên cứu sinh sẽ đồng thuận và cộng hưởng với các nỗ lực của ĐHQGHN, tham gia tích cực vào quá trình đó và là đối tượng đầu tiên thụ hưởng chất lượng đào tạo cao của ĐHQGHN.
Năm học 2011-2012, Khoa Luật có 380 người, trong đó có 24 nghiên cứu sinh và 356 học viên cao học. Đặc biệt, năm học này, Khoa Luật có 5 học viên Lào (4 học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh). Theo GS.TS Phạm Hồng Thái – Chủ nhiệm Khoa Luật, điều này thể hiện kết quả trong việc đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế của Khoa Luật nói riêng cũng như ĐHQGHN nói chung.

 Quốc Toản - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |