Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cần chú trọng chất lượng cao, trách nhiệm cao
Đó là một trong những nội dung phát biểu của GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN tại Hội nghị cán bộ viên chức của Trung tâm Phát triển hệ thống, ĐHQGHN, tổ chức sáng 30/11/2011.

Phó Giám đốc ĐHQGHN đã biểu dương các kết quả hoạt động, đặc biệt đã giữ vững sự phát triển ổn định của Trung tâm trong năm học vừa qua. GS.TS Nguyễn Hữu Đức đồng thời ghi nhận những kết quả tuy còn khiêm tốn nhưng rất cơ bản của Trung tâm trong thời gian qua. Trung tâm cần tổ chức đánh giá hoạt động của 18 năm qua để xây dựng căn cứ cho các kế hoạch phát triển thời gian tới, trong đó đặc biệt chú ý đến tầm ảnh hưởng và giá trị gia tăng của đơn vị đối với ĐHQGHN. Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Trung tâm Phát triển hệ thống là một đơn vị có nhiều cơ hội tiếp cận quốc tế và giàu kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động liên kết quốc tế, tuy nhiên, đơn vị cần tiếp tục tăng cường đổi mới quản trị đại học; chủ động tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học của ĐHQGHN; tích cực xây dựng các chương trình đào tạo mang đậm dấu ấn của Trung tâm do ĐHQGHN cấp bằng trong đó chú trọng tới chất lượng cao và trách nhiệm cao. Bên cạnh việc chia sẻ các thông tin về Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Hữu Đức yêu cầu Trung tâm cần sớm xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cho 5 năm tới.
Trước đó, theo Báo cáo tổng kết năm học 2010 – 2011 do TS. Phạm Hùng – Giám đốc Trung tâm trình bày, Trung tâm Phát triển hệ thống đã duy trì và phát triển quan hệ quốc tế với các đối tác nước ngoài, trong đó đối tác chiến lược là ĐH California Miramar. Dự kiến, năm học tới, cùng với việc duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống, Trung tâm thúc đẩy việc thiết lập và triển khai quan hệ hợp tác với ĐH Keiser, Hoa Kỳ.
Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân của Trung tâm gồm 3 đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Bích Ngọc và Dương Văn Phương.
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |