Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
ĐHQGHN họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992
Sáng 16/02/2012, ĐHQGHN đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng phương án sửa đổi Hiến pháp 1992 của ĐHQGHN dưới sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng Ban chỉ đạo.

Cuộc họp thông báo chủ trương của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; công bố Quyết định thành lập và Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng phương án của ĐHQGHN về sửa đổi Hiến pháp 1992.
GS.TS Mai Trọng Nhuận cho biết: ĐHQGHN là một trong 4 đơn vị được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giao nhiệm vụ xây dựng phương án về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của nước ta. Đây là một vinh dự lớn đồng thời là trọng trách của tập thể các nhà khoa học và lãnh đạo ĐHQGHN. Dưới sự hướng dẫn và chủ trì của Giám đốc ĐHQGHN, các nhà khoa học đã thống nhất Quy chế làm việc và Kế hoạch triển khai công việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập, tập trung tâm sức, trí tuệ, khẩn trương nghiên cứu xây dựng và đề xuất phương án bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để trình Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội.

 Quốc Toản
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   |