Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Xây dựng lộ trình phát triển thành Trường ĐH Luật
Ngày 29/8/2012, Khoa Luật đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, tổng kết năm học 2011 – 2012 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.

 

Tại hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Thái – Chủ nhiệm Khoa cho biết, trong năm học 2011 – 2012, Khoa Luật đã hoàn thành tốt công tác đào tạo các hệ theo kế hoạch; 100% sinh viên tốt nghiệp được học kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp. Hoạt động khoa học công nghệ phát triển mạnh, tiếp tục khẳng định thế mạnh của Khoa trong nghiên cứu cơ bản với việc nâng cao số lượng và chất lượng các đề tài, dự án. Đặc biệt, các nhà khoa học của Khoa làm nòng cột trong Ban soạn thảo phương án sửa đổi Hiến pháp của ĐHQGHN.

Cùng với đó, Khoa Luật và các đơn vị trực thuộc Khoa Luật đã tổ chức 09 hội thảo khoa học, 29 tọa đàm khoa học cấp bộ môn liên quan đến những vấn đề có tính thời sự ở trong nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã biểu dương sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho hội nghị và tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở của tập thể cán bộ Khoa. Phó Giám đốc ĐHQGHN đã chúc mừng Khoa đã có được những thành tích đáng khích lệ trong năm học vừa qua, đã vượt qua những khó khăn và thách thức trong bối cảnh chung.

Phó Giám đốc Vũ Minh Giang chia sẻ một số thông tin liên quan đến bối cảnh chung và đời sống chính trị  có ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục đại học, khoa học công nghệ mà đội ngũ cán bộ Khoa Luật cần lưu tâm: sẽ có Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và khoa học công nghệ; Luật Giáo dục đại học có hiệu lực thi hành từ 1/1/2013, trong đó đặc biệt có 7 điều liên quan và 1 điều về ĐHQG; việc sửa đổi Hiến pháp 1992,… Trong bối cảnh ấy, Khoa Luật cần quan tâm đến những thời cơ và thách thức trên bước đường phát triển sắp tới.

Phó Giám đốc ĐHQGHN lưu ý Khoa Luật quan tâm đến việc kiện toàn Ban chủ nhiệm Khoa; chú trọng đến đời sống cán bộ, phát triển đội ngũ, bồi dưỡng phát triển nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn; quan tâm đến hướng phát triển của Khoa và xây dựng lộ trình phát triển Khoa thành Trường ĐH Luật thuộc ĐHQGHN…

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |