Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sơ kết 4 năm thực hiện Nhiệm vụ Chiến lược
Nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực, đẩy nhanh, hiệu quả việc thực hiện Nhiệm vụ chiến lược, ngày 22/11/2012, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Nhiệm vụ chiến lược.

 GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì còn có các Phó Giám đốc PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn.
Tham dự hội nghị có, đại diện lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên, các cán bộ chuyên trách công tác NVCL ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc thực hiện NVCL.
Điểm lại những kết quả đạt được trong 4 năm qua, PGĐ Thường trực Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc, với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị, cá nhân, NVCL bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng: Hệ thống tổ chức quản lí, điều hành NVCL các cấp được kiện toàn và đi vào hoạt động; hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành được hoàn thiện; triển khai tích hợp các đề án thành phần một cách hệ thống, liên thông giữa các bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu của NVCL được quan tâm; chương trình đào tạo từng bước hoàn thiện theo hướng đạt chuẩn của trường đại học đối tác; mô hình đào tạo (1+a) tập trung đào tạo tiếng Anh tại Trường ĐHNN được tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao; các hoạt động khoa học và công nghệ dần được tích hợp vào các đề án thành phần, các điều kiện đảm bảo để thực hiện NVCL được coi trọng.
Bên cạnh những kết quả đạt được Phó Giám đốc Thường trực cũng chỉ rõ, triển khai đào tạo đạt trình độ quốc tế là việc chưa có tiền lệ, nên trong quá trình thực hiện xuất hiện rất nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về nhận thức, tư tưởng, lẫn cách thức triển khai. Đây là quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm quốc tế, áp dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam.
Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào 5 nhóm sản phẩm, đánh giá những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của NVCL trong thời gian tới và các giải pháp thực hiện. Các ý kiến đều nhất trí khẳng định, thực hiện chương trình NVCL là chủ trương đúng đắn, tạo sự khác biệt ở tầm cao của ĐHQGHN, phù hợp với định hướng phát triển giáo dục của đất nước.
Kết luận Hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, sau 4 năm triển khai thực hiện NVCL, ĐHQGHN nói chung, các đơn vị nói riêng đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo yêu cầu chuẩn hóa, cơ bản dựa vào chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới, được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam; bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên số; các đơn vị đã triển khai các dự án phòng học chuẩn, phòng thí nghiệm, phòng đọc sách...; hoàn thiện cơ bản hệ thống tổ chức, cơ chế, phương pháp quản trị đại học, từng bước đáp ứng yêu cầu NVCL. Đối với các khoá sinh viên NVCL từ 2009 đến nay được đào tạo ngoại ngữ 1 năm tập trung tại Trường ĐHNN, trung bình mỗi năm đạt 90% số sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS. 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học tiếp cao học, trong đó có 50% sinh viên làm việc cho các công ty nước ngoài. Đối với sinh viên cao học tỉ lệ nhận học bổng làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài chiếm tỉ lệ lệ cao (55%). Một số đơn vị đã thu hút kinh phí từ nhiều nguồn khác, tích hợp sử dụng để tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ thuộc NVCL. 100% sinh viên NVCL đều tham gia nghiên cứu khoa học. 100% các ĐATP đều có đối tác hợp tác đào tạo đạt yêu cầu.
Giám đốc khẳng định, kết quả thực hiện NVCL trong 4 năm qua chứng tỏ tính đúng đắn, có tầm chiến lược tính khả thi của chủ trương sáng suốt về xây dựng phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, làm căn cứ để ĐHQGHN tiếp tục tiến lên phía trước.Hiểu sâu, hiểu đúng và đủ, quyết tâm đồng thuận, thực hiện thật tốt chủ trương, quy định, hướng dẫn, chỉ đạo là yếu tố đặc biệt quan trọng để đảm bảo thành công của NVCL. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp trên, nhưng nỗ lực, chủ động, sáng tạo của đơn vị bao gồm bộ môn, khoa, trường là yếu tố quyết định tới việc thực hiện thành công chương trình NVCL.
Giám đốc đề nghị, trong thời gian tới, toàn ĐHQGHN tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ lần thứ IV và các kết luận của Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy về NVCL. Tiếp tục phát triển NVCL theo hướng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả đồng thời triển khai thí điểm, xây dựng, phát triển khoa và trường đại học chuẩn quốc tế. Trên cơ sở điều kiện đảm bảo chất lượng phát triển hợp lí về quy mô đối với những ngành, chuyên ngành có nhu cầu xã hội cao, nhưng chú trọng phát triển thêm các ngành chuyên ngành cận kề trình độ quốc tế.
Giám đốc yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, trong đó lưu ý việc hoàn thành hệ thống quy định, quy chế, hướng dẫn, định mức về NVCL. Quán triệt sâu để mọi bên liên quan hiểu đúng, thực hiện thật đúng các quy định hướng dẫn.Tập trung cao độ các giải pháp, nguồn lực để phát triển nhanh hơn nữa đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lí đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, đổi mới cơ chế quan tr đại học tiên tiến từ khoa, trường đến toàn ĐHQGHN. Áp dụng sâu rộng phương pháp đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực sáng tạo và kỹ năng trên 1 nền kiến thức cần thiết, đặc biệt là nền kiến thức cơ bản mạnh.Gắn sâu hơn nữa đào tạo dựa vào nghiên cứu và nghiên cứu dựa vào đào tạo.Nâng cao hơn nữa chất lượng và hoạt động KHCN đỉnh cao.Phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo tính bền vững, phát triển dự án, chất lượng hiệu quả của công tác.Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng theo chuẩn quốc tế.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   |