Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tiền lương cần tính đến đặc thù từng ngành
Ngày 26/3/2013, Trường ĐHKT, ĐHQGHN phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo Cơ chế chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo. Đồng Chủ trì Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT; TS. Lê Hồng Huyên - Vụ trưởng Vụ xã hội, Ban Kinh tế Trung ương.

Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia chính sách kinh tế, các nhà quản lí giáo dục đến từ các ban, ngành, các trường đại học trong và ngoài ĐHQGHN tham gia.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề như cơ chế chính sách tiền lương đối với từng nhóm chức danh (Lương thấp nhất, lương tối thiểu ngành, lương tối thiểu vùng; quan hệ mức lương thấp nhất - trung bình - tối đa; hệ thống thang, bảng lương; Chế độ nâng lương, nâng ngạch; các chế độ phụ cấp); Định vị các chức danh trong ngành giáo dục- đào tạo: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Cơ chế trả lương, quản lí tiền lương và thu nhập theo các đối tượng chính sách; Nguồn lực để đảm bảo thực hiện; Vấn đề tiền tệ hoá tiền lương.
Các ý kiến đều cho rằng, vấn đề cải cách tiền lương liên quan đến nguồn, phải đa dạng hoá nguồn, không nên cào bằng. Do vậy, Nhà nước phải có một cơ chế đặc thù đối với từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể, đặc biệt lưu ý đến những trường trọng điểm, các trường đào tạo khoa học cơ bản. Cùng với đó, cũng cần phân nguồn dưới 3 tiêu chí cơ bản, theo vị trí công việc, năng lực và hiệu quả công việc. Tuy nhiên, để phân loại được các tiêu chí thì giao quyền tự chủ cho các trường, Nhà nước chỉ đưa ra những khung cơ bản để nhà trường áp dụng.
Về vấn đề quản lí, các kiến nghị cho rằng cần có một cơ quan thống nhất quản lí chế độ tiền lương và giao quyền tự chủ cao cho các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần quan tâm đến tính đặc thù của ngành, hỗ trợ cho các giảng viên trẻ và giảng viên nữ.
 
 

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |